fbpx

雪隆7天7条道路大封锁 ‼️为欢庆大宝森节这7条道路连续封一星期‼️💥

雪隆7天7条道路大封锁 ‼️为欢庆大宝森节这7条道路连续封一星期‼️💥

雪 隆 区 的 司 机 们 注 意 啦 !

为了配合接下来的大宝森节盛典,马来西亚警方已从昨天开始封锁雪隆多条道路,其中当然就包括了黑风洞周围的几条主要道路!

.

这 次 封 锁 的 雪 隆 道 路 共 有 7 条 !分 别 是 ▼

封 锁 期 间 :22/1/2024 至 28/1/2024

1 . Simpang Tiga Jalan Bunga Raya menghala ke Jalan Batu Caves

2 . Lampu Isyarat Jalan Station (Batu Caves Bypass)

3 . Susur dari arah Bulatan Batu Caves (MRR2) menghala ke Kuil Batu Caves

4 . Susur dari arah Gombak (MRR2) menghala ke Kuil Batu Caves

5 . Simpang tiga Jalan SBC 8 / Jalan Lama Batu Caves

6 . Jalan Perusahaan menghala ke Kuil Batu Caves

7 . Simpang Tiga Lampu Isyarat Sri Batu Caves (SBC) menghala keluar ke MRR2 (Berhampiran SHELL)

雪隆7天7条道路大封锁 ‼️为欢庆大宝森节这7条道路连续封一星期‼️💥

.

根据《星洲日报》报导,雪州总警长拿督胡申表示,今年参与大宝森节盛典的兴都教徒&游客人数预计会到达200万人。为了确保游行和庆典顺利举行,因此才从22/1 也就是昨天起开始封锁7条黑风洞周围的主要道路。

雪隆7天7条道路大封锁 ‼️为欢庆大宝森节这7条道路连续封一星期‼️💥
图:星洲日报

.

黑风洞将建造自动手扶梯▼

总 警 长 拿 督 胡 申 也 表 示 , 雪 隆 人 民 们 可 通 过 G o m b a k 警 方 的 官 方 F B 专 页 了 解 交 替 路 线 以 及 最 新 道 路 消 息 。

“民 众 在 这 段 期 间 受 促 使 用 交 替 路 线 , 并 且 善 用 公 共 交 通 工 具 如 在 本 月 2 4 和 2 5 日 乘 搭 免 费 巴 士 到 黑 风 洞 参 与 这 项 年 度 庆 祝 活 动 。 ”

.

此 次 封 路 对 你 有 影 响 吗 !

欢 迎 在 评 论 区 留 言 告 诉 我 们 !

.

迎 加 入 大 马 八 卦 分 享 站,和 我 们 一 起 聊 八 卦!

https://www.facebook.com/groups/303169468288574雪隆7天7条道路大封锁 ‼️为欢庆大宝森节这7条道路连续封一星期‼️💥

雪隆7天7条道路大封锁 ‼️为欢庆大宝森节这7条道路连续封一星期‼️💥

雪隆7天7条道路大封锁 ‼️为欢庆大宝森节这7条道路连续封一星期‼️💥

Like & Follow 我们,你就知道更多天下

error: Content is protected !!